Menu

AVG & Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Schoonmaakbedrijf Prent kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Schoonmaakbedrijf Prent, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schoonmaakbedrijf Prent verstrekt. Schoonmaakbedrijf Prent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom Schoonmaakbedrijf Prent de gegevens nodig heeft

Schoonmaakbedrijf Prent verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Schoonmaakbedrijf Prent uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Schoonmaakbedrijf Prent de gegevens bewaart

Schoonmaakbedrijf Prent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Schoonmaakbedrijf Prent verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schoonmaakbedrijfprent.nl Schoonmaakbedrijf Prent zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Schoonmaakbedrijf Prent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schoonmaakbedrijf Prent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Schoonmaakbedrijf Prent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schoonmaakbedrijf Prent op via info@schoonmaakbedrijfprent.nl.

info@schoonmaakbedrijfprent.nl is een website van Schoonmaakbedrijf Prent. Schoonmaakbedrijf Prent is als volgt te bereiken:

Postadres: Buitenvaart 1618

Vestigingsadres: Buitenvaart 1618

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 04018511

Telefoon: 06 – 45 89 83 82

E-mailadres: info@schoonmaakbedrijfprent.nl

Aanpassen privacyverklaring

Schoonmaakbedrijf Prent behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Besides going to school here, we also live in new york, which in itself is a very international city and it is important for dissertation writing services dissertationauthors.com us to know about the domestic policy-making process.